ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας 

στην παρακάτω  νέα, απλή και σύντομη διεύθυνση:

http://peiramatiko.uom.gr